Wat is een huidtherapeut

De huidtherapeut is een hbo-geschoolde paramedicus en specialist in het verbeteren van huidaandoeningen. Daarnaast wordt zij ook wel oedeemtherapeut genoemd. De huidtherapeut onderzoekt de huid en stelt samen met de patiënt een plan voor behandeling op. De behandelingen worden vaak (deels) vergoed door de meeste zorgverzekeringsmaatschappijen. De huidtherapeutische behandelingen vallen tot nu toe onder de aanvullende verzekering.

Per 1 januari 2011 is de huidtherapeut wettelijk gezien direct toegankelijk. De huidtherapeut valt wettelijk gezien onder het Ministerie van VWS. U hebt vanaf 1 januari officieel geen verwijzing van de arts meer nodig. Bij aanmelding zal de huidtherapeut met u kort een screeningsformulier (vragenlijst) doornemen, indien uit dit korte vraaggesprek blijkt dat de huidtherapeut u een passende en adequate behandeling kan bieden zal een uitgebreid anamnese gesprek volgen. Daarna volgt het opstellen van het persoonlijke behandelplan. Indien uit het korte vraaggesprek blijkt dat de huidtherapeut geen passende behandeling kan bieden geven wij aan welke zorgverlener u het beste kunt raadplegen.

Wie zijn wij?
Huidtherapie de Colvenier bevindt zich in Gezondheidscentrum de Colvenier te Gorinchem. Sinds mei 2012 is er een tweede vestiging geopend in Gezondheidscentrum Havenkwartier te Sliedrecht.

De visie en werkwijze zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Communicatief werken: behandeling in overleg met de klant
Patiënttevredenheid waarborgen

Behandeling op maat: zo flexibel mogelijk en gericht op de hulpvraag

Interculturele zorg: toegankelijk voor alle cliënten, ongeacht culturele achtergrond

Samenwerking met andere specialisten (bijv. Mammacare verpleegkundigen, oncologen, huisartsen en dermatologen)

Innoverende behandelingen en apparatuur