SHL

De Stichting Huisartsen Laboratorium Breda verzorgt eenmaal per twee weken een ECHO spreekuur in het Huisartsencentrum, hier kunt u terecht na verwijzing door uw huisarts.

 DE VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK GORINCHEM

Elke dinsdag houdt de Verloskundige Praktijk Gorinchem spreekuur in het Huisartsencentrum. U kunt hiervoor een afspraak met uw verloskundige.
www.verloskundigepraktijkgorinchem.nl