Werkwijze van de praktijk na de corona-piek (24-08-2020)

In toenemende mate vindt er weer niet-corona zorg plaats en zijn er weer meer consulten op de praktijk zelf. Dit betekent echter niet dat alles alweer ‘als vanouds’ is. Onze werkwijze blijft aangepast, omdat we immers de nodige maatregelen van het RIVM moeten opvolgen, op het gebied van onder andere hygiëne en sociale afstand. Regulier is het dus zeker nog niet.

Zo vragen we van u uw medewerking in de volgende aanpassingen:

Het maken van afspraken:

- Dit kan uitsluitend telefonisch en nog niet via het patiëntenportaal.

- Waar mogelijk maken we gebruik van multimedia: telefoon, beeldbellen, e-consulten en foto's.

Op de praktijk houdt de zorgmedewerker zoveel mogelijk 1.5 meter afstand van u. Het kan zijn dat de zorgmedewerker een mondmasker draagt.

- In de wachtkamer willen we de 1.5 meter afstand respecteren. We vragen u daarom om zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak te komen. Het aantal wachtende patiënten in de wachtkamer houden we beperkt tot drie.

- Als u klachten heeft die bij het Corona-virus zouden kunnen passen, willen we u vragen om u eerst te laten testen en uw afspraak uit te stellen.

Voor patiënten die klachten hebben die kunnen passen bij het Corona-virus en die gezien moeten worden, houden we een apart ‘isolatiespreekuur’. Deze patiënten komen niet in de wachtkamer.

Chronische zorg:


- De oproepen voor ons hart- en vatenspreekuur, astma- en COPD controles en voor onze diabetes spreekuren hebben een tijdje stil gelegen. Deze oproepen vinden gefaseerd weer plaats, op een aangepaste manier. Daarbij zullen de controles waar mogelijk telefonisch of via beeldbellen plaats vinden.


- De visites aan onze oudere patiënten kunnen plaats vinden als het nodig is. We zijn nog terughoudend met routinematige visites uit bescherming van de oudere, kwetsbare patiënt.

Heeft u vragen over het Coronavirus kijk dan op de website van het
 RIVM of bel het publieksinformatienummer van de overheid: 0800-1351.