Spreekuur Praktijk Ondersteuner Huisartsen

Eline van Dam is onze praktijkondersteuner somatiek (POH-S). Zij is een gediplomeerde HBO-verpleegkundige met huisartsgeneeskunde als specialisatie.

U kunt bij onze POH-S terecht voor:

diabetes mellitus (klik hier voor meer informatie)

hart- en vatenspreekuur

stoppen met roken

COPD

longfunctietests en vaatonderzoek benen

ouderenzorg

Spreekuren POH-S: maandag 8.00 -17.00 uur en woensdag 8:00uur - 17:00uur

Mevrouw Struik is praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Zij ondersteunt de artsen in de behandeling en begeleiding van patiënten met psychische klachten.

Mevrouw Struik is opgeleid als psycholoog en verpleegkundige.

Spreekuren POH-GGZ: dinsdag 8.30 -16.30 uur