Spreekuur van de huisartsen

Het spreekuur is op afspraak.

Wanneer u een afspraak wil maken, verzoeken wij u te bellen in de week dat u gezien wil worden.

U kunt ook on-line een afspraak maken. Meldt u aan bij het patiëntportaal!

We werken met twee huisartsen en een huisarts-in-opleiding die spreekuren houden.

De praktijkassistente zal u bij het maken van de afspraak naar de aard van uw klachten vragen om de urgentie te beoordelen en om u zo nodig telefonische adviezen te geven.

Wij verzoeken u één klacht per consult te bespreken. Dit om het uitlopen van de spreekuren te beperken. Desgewenst kunt u een dubbel consult aanvragen.

Spreekuren:

Maandag       8.00 - 11.30 uur en 15.00 - 16.30 uur

Dinsdag        8.00 - 11.30 uur en 15.00 - 16.30 uur

Woensdag     8.00 - 11.30 uur en 15.00 - 16.30 uur

Donderdag    8.00 - 11.00 uur en vanaf 12.00 uur is de praktijk gesloten

Vrijdag         8.00 - 11.00 uur en 15.00 - 16.30 uur

Op maandagmiddag en dinsdagochtend vinden chirurgische verrichtingen plaats.