POH-GGZ

Per 1 januari 2014 werkt mevrouw H. Struik als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) bij ons in de praktijk.

Zij ondersteunt de huisartsen in de begeleiding en behandeling van mensen met psychische klachten.

 Mevrouw Struik is opgeleid als psycholoog en verpleegkundige.