Uw privacy

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Als u meer wilt weten over de manier waarop wij met uw privacy om willen gaan, kunt u dit nalezen in ons privacyreglement.

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

UITWISSELING MEDISCHE INFORMATIE VIA LANDELIJK SCHAKELPUNT (LSP)

Informatie over de uitwisseling van medische gegevens: VZVZ.nl. U kunt hier ook het toestemmingsformulier downloaden. Toestemmingsformulier (pdf) of klik op deze link: ik geef toestemming. U kunt dit formulier ingevuld inleveren in de praktijk of naar ons mailen.

Na overlijden
Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.