Klachtenregeling

Wij doen onze uiterste best u te helpen. Mocht u toch ontevreden zijn over de verleende service en zorg of over de bejegening door een praktijkmedewerker, laat het ons dan weten. Alleen dan kunnen wij daar iets aan doen en er voor zorgen dat onze zorg voor de patiënten verbetert. U kunt ons direct aanspreken, maar u kunt ook gebruik maken van het klachtenformulier.

De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht.

Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

Meer informatie over de nieuwe klachtenprocedure per 2017 kunt u nalezen door hier te klikken.