Geestelijke gezondheidszorg

Sinds 2014 is in de praktijk een psycholoog werkzaam. Het doel hiervan is de kwaliteit van de psychische zorg te verbeteren en beter toegankelijk te maken. De aanpak van de psycholoog is oplossingsgericht en in principe kortdurend. Een actieve houding van uw kant is daarbij belangrijk.

Het eerste gesprek heeft als doel de klachten te verhelderen, duidelijk te maken wat de klachten voor u en uw omgeving betekenen en een mogelijke aanpak van uw probleem te bespreken. Soms wordt u gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen om beter zicht te krijgen op het probleem.

In veel gevallen is een aantal gesprekken met de psycholoog voldoende om de draad weer op te pakken. Soms is het nodig u door te verwijzen naar andere, meer gespecialiseerde instanties of andere mogelijkheden voor hulp. De psycholoog heeft goed zicht op de mogelijkheden hiervoor in de omgeving.

Onze praktijkondersteuner GGZ is Jolanda Koudstaal. Zij is in onze praktijk aanwezig op maandagen van 8.00 tot 16.30 uur.