Geestelijke gezondheidszorg

Sinds 2014 is in de praktijk een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) werkzaam. Zij ondersteunt de huisarts in de behandeling en begeleiding van patiënten met psychische klachten.

Het eerste gesprek heeft als doel de klachten te verhelderen, duidelijk te maken wat de klachten voor u en uw omgeving betekenen en een mogelijke aanpak van uw probleem te bespreken. Soms wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen om beter zicht te krijgen op het probleem.

In veel gevallen is een aantal gesprekken met de POH-GGZ voldoende om de draad weer op te pakken. Soms is het nodig u door te verwijzen naar andere, meer gespecialiseerde instanties of andere mogelijkheden voor hulp.

Zij vindt het belangrijk om naar uw verhaal te luisteren en dat u zich op uw gemak voelt; Dat u het gevoel krijgt er niet alleen voor te staan. Het is een uitdaging om u weer in uw kracht te zetten en samen te zoeken naar wat helpend is. Een actieve houding van uw kant is hierbij belangrijk.

Onze praktijkondersteuner GGZ is Jolanda Koutstaal. Zij werkt op de maandagen van 8.00-17.00u. in onze praktijk.