CVRM

CVRM staat voor Cardio Vasculair Risico Management oftewel het hart en vaten spreekuur. Eenmaal per jaar wordt bij u bloed geprikt en vindt urineonderzoek plaats. Hiervoor wordt u opgeroepen door middel van een formulier. De uitslag van het bloed-/urineonderzoek bespreekt u met Elly, tijdens de jaarcontrole. Uw risicofactoren worden dan besproken en gemeten. Zo nodig worden uw medicijnen aangepast. Zij stelt samen met u de doelen op die u wilt bereiken (in een zorgplan). Vervolgens begeleidt zij u bij het inpassen van de veranderde leefstijl in uw dagelijks leven. Zo kan zij u bijvoorbeeld begeleiden bij het stoppen met roken.

Het CVRM spreekuur is op dinsdag tussen 09:00 en 17:00.
U wordt dan geholpen door Elly Pons.