CVRM

CVRM staat voor Cardio Vasculair Risico Management oftewel het hart- en vatenspreekuur. Eenmaal per jaar wordt bij u bloed geprikt en vindt urineonderzoek plaats. Hiervoor wordt u opgeroepen door middel van een formulier. De uitslag van het bloed-/urineonderzoek bespreekt u met Elly, tijdens de jaarcontrole. Uw risicofactoren worden dan besproken en uw bloeddruk wordt gemeten. Zo nodig worden uw medicijnen aangepast. Zij stelt samen met u de doelen op die u wilt bereiken (in een zorgplan). Vervolgens begeleidt zij u bij het inpassen van de veranderde leefstijl in uw dagelijks leven. Zo kan zij u bijvoorbeeld begeleiden bij het stoppen met roken.

Het CVRM spreekuur is op donderdag tussen 08:00 en 17:00. U wordt dan geholpen door Elly Pons.