Wat kost een behandeling?

Standaardtarievenlijst  “prestatiebeschrijvingen Fysiotherapie” per 1 januari 2018 voor
niet-verzekerde patiënten
niet fysiotherapie verzekerden

Zitting Fysiotherapie : € 33,50
Zitting fysiotherapie incl. toeslag uitbeh.: € 46,35
Zitting fysioth. incl. toeslag inrichting: € 41,20

Zitting Manuele therapie: € 45,60
Zitting Man. therapie incl. toeslag uitbeh.: € 59,20
Zitting Man. therapie incl toeslag inrichting.: € 54,10

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek: € 57,70

Kinderfysiotherapie: € 45,30
Kinderfysiotherapie incl. toeslag uitbeh.: € 59,30
Kinderfysiotherapie incl. toeslag inrichting: € 54,10

Niet nagekomen afspraak , mits korter dan 24 uur afgezegd: € 33,50

Intake en onderzoek na screening: € 42,25
Intake en onderzoek na verwijzing: € 42,25

Eenvoudige, korte rapporten: € 33,50
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten: € 66,95
                                                                                                                                 terug