Wat als ik een keertje mijn afspraak niet kan nakomen?

Indien u tot 24 uur van te voren hebt afgebeld, dan is uw afzegging ruim op tijd. Belt u te laat of helemaal niet af, dan brengen wij de kosten voor de gereserveerde tijd van de fysiotherapeut en de ruimte bij u in rekening.  Een dergelijke Niet Nagekomen Afspraak kost  € 33,50 en dient u rechtstreeks aan ons te betalen.

We hebben lang nagedacht over hoe om te gaan met een niet nagekomen afspraak. Want ook wij begrijpen heel goed dat er vaak sprake is van overmacht. U bent ziek wakker geworden, u staat in de file, u moest toch overwerken enzovoorts. We kennen de redenen. Toch hebben we besloten de kosten wel in rekening te brengen omdat de fysiotherapeut voor u op het afgesproken tijdstip klaar staat. Hij/zij wordt doorbetaald, de ruimte blijft voor u open staan; kortom: onze kosten lopen door, ook als u er niet bent.

Omdat we het allemaal ECHT wel begrijpen, hebben we de mogelijkheid om één keer coulant te zijn. Dit betekent dat we de afgezegde afspraak registreren als te laat afgezegd, maar we sturen geen rekening. Pas bij een tweede afzegging wordt een rekening verstuurd.

 

Hoe zegt u tijdig af?

Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen maar uiterlijk 24 uur van te voren. Als u dit niet doet, dan zijn wij genoodzaakt om de voor u gereserveerde tijd en ruimte bij u persoonlijk in rekening te brengen. Bij geen gehoor of in het weekend kunt u een bericht inspreken op de voice-mail, een mail sturen naar info@fysiodecolvenier.nl of op werkdagen contact opnemen met 0183 620275.

Daarmee kunt u uw afzegging als tijdig geregistreerd  beschouwen.

terug