Sportspreekuur

De sporter wordt gescreend door een sportfysiotherapeut-manueel therapeut waarbij er wordt bepaald in welke mate en ernst de blessure is. Hierop worden deskundige adviezen gegeven over de blessure, te denken valt aan hoe hiermee om te gaan en wanneer er weer aan hervatting van sportactiviteiten gedaan kan worden.

Zo nodig kan een er ook direct een behandeling gestart worden(vergoeding via zorgverzekeraar of eigen rekening).

Indien nodig is er ook directe samenwerking met sportartsen in het Beatrixziekenhuis voor eventuele snelle verdere screening.

Het voordeel is dat er op korte termijn een uitslag en sportgerichte deskundige advies kan worden gegeven omtrent de blessure. Hierdoor wordt is er eerder invloed op herstel van de blessure waardoor dus een snellere sporthervatting.

Met het sportspreekuur wil Fysiotherapie de Colvenier een meerwaarde bieden voor sportend Gorinchem.

Op maandagavond van 20.00-21.00 wordt het Sportspreekuur gehouden waarvoor u telefonisch een afspraak kunt maken via 0183 620275.