Kinderfysiotherapie

Folder Kinderfysiotherapie
Folder Kinderfysiotherapie Voorkeurshouding

De ontwikkeling

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.
Het beheersen van motorische vaardigheden is een voorwaarde voor het ontwikkelen op andere gebieden zoals praten, spelen, leren, concentreren en zelfvertrouwen. Een voorbeeld: rustig op je stoel kunnen blijven zitten in de klas vereist een goede zitbalans en stelt je in staat beter te luisteren.
Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een centrale rol.
Kinderen vragen om een specifiek eigen benaderingswijze. Een kinderfysiotherapeut heeft de theoretische en praktische kennis om het kind hierin te begeleiden.
De kinderfysiotherapeut schept voorwaarden om motorisch te kunnen functioneren in de maatschappij.

Hoe herken je ontwikkelingsproblemen

Heeft u twijfel over de ontwikkeling van uw kind of maakt u zich zorgen over iets anders, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Samen kunnen we kijken of behandeling in onze praktijk gewenst is.
Veel voorkomende indicaties en signalen waarmee u bij ons terecht kunt hebben we verdeeld naar leeftijdscategorie.

Mijn kind is 0 - 4 jaar

Mijn kind is 4 - 12 jaar

Mijn kind is 12 - 16 jaar

 

Het onderzoek 

We beginnen met een intakegesprek met u als ouder/ verzorger en uw kind om de hulpvraag helder te krijgen en inzicht te krijgen in het motorische ontwikkelingsverloop en het klachtenbeeld.
Vervolgens doen wij een onderzoek dat bestaat uit testen op het gebied van de kwaliteit van de motoriek (de manier waarop uw kind beweegt) en op het gebied van kwantiteit van de motoriek (welke activiteiten uw kind kan ten opzichte van leeftijdsgenoten).
Uit deze testen komen testresultaten. Naar aanleiding van deze testresultaten wordt een behandelplan opgesteld.
Het is gebruikelijk de huisarts en/of andere behandelaars hierover schriftelijk te informeren.

De behandeling

Tijdens een behandeling wordt spelenderwijs geoefend. Het kind moet zich veilig voelen en vanuit zijn eigen mogelijkheden nieuwe vaardigheden leren.
Aan ouders worden vaak ook tips en adviezen gegeven die in het dagelijks leven spelenderwijs kunnen worden ingebouwd.
Bij oudere kinderen worden de behandeling en doelstellingen met de kinderen en hun ouders doorgesproken en samen een plan gemaakt. Hiermee geven we het kind ook uitleg waarom bepaalde oefeningen nodig zijn. Naast de oefeningen die in de praktijk gedaan worden, zijn er ook adviezen en oefeningen voor thuis.
Soms komen de kinderen ook alleen naar de therapie en wordt de ouder op de hoogte gehouden van de ontwikkeling en afspraken.
De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd.

Verwijzing:

Ouders/verzorgers, consultatiebureau-artsen, jeugdartsen en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak. Via de huisarts of arts-specialist wordt het kind verwezen naar de kinderfysiotherapeut. Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar, mits het als kinderfysiotherapie is aangevraagd door de verwijzer en de behandeling wordt gegeven door een geregistreerde kinderfysiotherapeut.